Stichting Kerkepaden Beltrum

De vrijwilligers

Bijna iedere dag van de week, gedurende het seizoen, wordt er wel ergens door de vrijwilligers aan de kerkepaden gewerkt. Vaak gebeurt dat in ploegjes van 3 à 4 man in twee dagdelen (voor en na de middag). De vrijwilligers komen eerst samen in de ‘kantine’. Hier worden eerst de werkzaamheden onder genot van een kopje koffie afgestemd. Vervolgens gaan de vrijwilligers aan de slag. Ze onderhouden niet alleen de paden en de bebording, maar zorgen ook voor het onderhoud van het groen, beplantingen en kikkerpoelen.

Een van de grote klussen in het voorjaar is om de kerkepaden weer gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Dit betekent onder andere het restaureren van gaten en waar nodig het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Dit is elk voorjaar weer een forse klus voor onze vrijwilligers.

Een vaste klus is het snoeien van de knotwilgen aan het Sonderspad. De knotwilgen worden om het andere jaar geknot. Het tijdig snoeien voorkomt dat de takken te zwaar worden en de stam gaat inscheuren. De kans is dan bovendien groot dat er water in blijft hangen en de stam vermolmt. Oudere en vermolmde bomen zijn overigens wel een geliefde verblijf- en broedplaats voor vogels met name voor steenuilen.

Ook verzorgen de vrijwilligers de nestkasten die langs de paden zijn geplaatst. Ieder jaar met het schoonmaken van de nesten zijn we weer benieuwd wat wij aan zullen treffen en soms word je verrast. In één van onze duivenkasten troffen wij een prachtig raten bouwwerk aan van de hoornaar. Ook troffen wij in een schuilhokje restanten van muizen, vogels en een gaaf kippen ei aan. Waarschijnlijk een foerageplek van een marter. Opvallend was eens de grote gaten die de specht (bonte / groene) aan de nestkasten had gebeiteld. De specht doet dit vooral om zijn territorium af te bakenen. Deze nesten worden door de vrijwilligers gerepareerd. Al met al houden ze ons mooi aan het werk.

Onze mooie en statige kerk heeft een prominente plek midden in het dorp. Een mooie ruime goed onderhouden tuin met maakt het plaatje compleet. Het onderhoud, maaien, snoeien, vegen, schoffelen en nog veel meer, wordt sinds 2009 door een groep vrijwilligers van de Stichting Kerkepaden gedaan.

Sinds de start van de aanleg van de fiets- en wandelpaden in Beltrum hebben we als Stichting Kerkepaden door de aankleding en plaatsing van bijvoorbeeld banken en picknickplaatsen de route verfraaid. De reacties die we van de gebruikers krijgen zijn overwegend heel positief en daar zijn we erg blij mee. Geregeld lukt het ons, dankzij de inzet van vele vrijwilligers toch weer nieuwe elementen toe te voegen. Zo proberen we naast goed onderhoud ook te zorgen dat er onderweg van alles te zien en te beleven valt. Samen met het tot wasdom komen van het groen worden de paden elk jaar aantrekkelijker. Wij hopen dat u ervan geniet wanneer u rondom Beltrum gaat en de inspanning respecteert die de vele vrijwilligers hiervoor leveren.