Stichting Kerkepaden Beltrum

Wordt ook Vriend van de Kerkepaden Beltrum!

Als je kerkepaden beheert, moet je ook zorgen voor onderhoud aan deze paden. Dit alles brengt echter de nodige kosten met zich mee. Het werk aan de kerkepaden gebeurt door vrijwilligers. Het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen enige vergoeding voor hun inzet. In de loop der jaren hebben wij het een en ander aangeschaft aan materiaal, zodat wij niet alles meer met de hand hoeven te doen. Het gebruik van gereedschap en machines betekent echter ook de nodige onderhouds- en brandstofkosten. Bovenop de hiervoor genoemde kosten, komen nog allerlei bijkomende kosten, zoals verplichte verzekeringen, eet- en drinkwaren voor de vrijwilligers en eerlijk is eerlijk ook een feestje als beloning voor de inzet van de vrijwilligers. Verder moet u denken aan de verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel, andere contributies, website kosten, aanschaf allerlei kleine materialen, inrichting en onderhoud opslagruimte etc. etc. Ook proberen we geld te reserveren voor een toekomstige noodzakelijke vervanging van materieel.

Wij ontvangen als stichting directe inkomsten van het parochiebestuur voor het onderhoud aan de tuin bij de kerk. Daarnaast bestaat het inkomen van de stichting uit subsidies van de gemeente Berkelland en natuurlijk uit de bijdragen van de Vrienden van de Kerkepaden. Wij willen deze vrienden bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage.

Het inkomen dekt de uitgaven, maar daar is eigenlijk ook alles mee gezegd. Het is een heel gepuzzel om elk jaar de financiën op orde te krijgen. U kunt ons ook helpen om het onderhoud van de paden te kunnen bekostigen. 

Geniet u ook van de goed onderhouden paden? Steun ons dan door;

  • een vrijwillige bijdrage te storten, door op deze QR code te klikken of deze te scannen via een QR app op je telefoon of tablet,
  • of een bedrag over te maken op rekening NL17RABO0386155100  t.n.v. St. Kerkepaden Beltrum eo,
  • of wordt donateur door de machtiging in te vullen. Voor slechts 15 euro per jaar bent u ‘Vriend van de Kerkepaden’ en helpt u ons bij het onderhoud van de paden. Ook als bestaande vriend kunt u de machtiging gebruiken als u het jaarlijkse bedrag wilt verhogen. Als u het later niet eens bent met de afschrijving dan kunt U deze binnen acht weken na afschrijving terugboeken via uw bank.

De machtiging kunt u hier downloaden. Nadat u deze ingevuld en ondertekend heeft, kunt u deze inleveren bij Gérard Ribbers, Heelweg 4 of bij Gerard Hartjes, Mr. Nelissenstraat 45A of na inscannen per Email sturen naar gb.ribbers@gmail.com of naar g.hartjes53@gmail.com