Stichting Kerkepaden Beltrum

De geschiedenis

1999

Nadat Zieuwent was begonnen met de aanleg van kerkepaden, zag men hiervoor in Beltrum ook mogelijkheden. In november 1999 gaf de Raad van Overleg Beltrum de eerste aanzet door het oprichten van een werkgroep kerkepaden. Deze werkgroep is na veel voorbereidend werk op 21 juni 2004 overgegaan in de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o..

 

Beltrum had weinig fiets- en wandelpaden maar wel heel veel B-weggetjes, waar ook het zware landbouwverkeer overheen moet. Een kerkpad is niet alleen mooi voor fietsers maar biedt gelijk een veilige fietsroute voor schoolkinderen en volwassenen. Aanvankelijk dacht de stichting de oude kerkepaden, die tot de jaren vijftig bestonden, in ere te herstellen. Dat bleek niet haalbaar. De omgeving is door de ruilverkaveling in 1955 enorm veranderd. Dus ging de stichting op de kaart aan het puzzelen. Er is geprobeerd zoveel mogelijk rondjes te maken. Daarvoor moest de club bij grondeigenaren, zoals agrariërs, het waterschap en de gemeente aankloppen voor recht van overpad. Er was een strook van tweeënhalve meter nodig. Het grootste gedeelte van de Beltrumse bevolking reageerde positief. Zo’n 85 tot 90 procent van het beoogde plan is gelukt.

2004

De stichting is in september 2004 begonnen met de daadwerkelijke aanleg – in dit geval renovatie – van de eerste paden (Klumpersdiek en Peppelendijk). Hierna volgden al snel meer kilometers; uiteindelijk maar liefst 21 kilometer. 

2008

Met het onthullen van het beeldje ‘Karkgang’, dat door de Raad van Overleg Beltrum werd aangeboden aan de stichting kerkepaden, heeft wethouder Dennis Meijerink de Kerkepaden Beltrum op 6 juni 2008 officieel geopend. “Wat een prestatie is hier neergezet: 21 kilometer aan kerkepaden in Beltrum. Hiermee is Beltrum de grootste aanbieder van kerkenpaden in Nederland. Daar zijn we als gemeente trots op. Nog trotser zijn we omdat dit initiatief vanuit de Beltrumse bevolking komt”, zegt wethouder Dennis Meijerink. “Door een krachtig en creatief bestuur, dat met een goed verstand van zaken en vooral een persoonlijke benadering enorm veel draagvlak heeft weten te krijgen onder de bevolking. Dat mag blijken uit de maar liefst 1100 leden die de Stichting Kerkepaden Beltrum steunen. En het team van 39 vrijwilligers van jong tot oud dat de paden onderhoudt. Dit is bewonderenswaardig.”

Op het moment van de officiële opening was de aanleg nog niet afgerond. De laatste meters zijn in december 2008 aangelegd.

2014 

Langs het Hieminkpad is een zwaluwenrustplaats aangelegd: nostalgische stroompalen met draden die niet voor stroomtransport zijn bedoeld, maar als rustplek voor zwaluwen. Het idee voor een zwaluwenrustplaats ontstond tijdens een bijeenkomst van de Raad van Overleg Beltrum naar aanleiding van het project ‘Trots op Beltrum’. Als stichting hebben we dit idee opgepakt. Samen met Alex Visser, coördinator van de werkgroep Zwaluwnesten in Beltrum, hebben we een en ander nader uitgewerkt. Dit resulteerde in een summiere tekening, een eerste begroting en het vinden van een geschikte locatie. De ideale plek zou zijn langs het Hieminkpad op grond van de familie Maarse. Bij de verdere uitwerking kregen we de tip contact op te nemen met netwerkbeheerder Liander. Zij waren meteen erg enthousiast over het idee en binnen twee weken hadden we de toezegging binnen dat zij wilden meewerken. Liander zegde bovendien toe de kosten (zo’n 1.500 euro) voor hun rekening te nemen. Een voorwaarde was samenwerking met hun vrijwilligers bij het plaatsen. Onze vrijwilligers Frans Roerdink en Joop Ribbers hebben in korte tijd alle oude en nieuwe materialen bij elkaar gebracht. Op 28 maart hebben we met de zes vrijwilligers van Liander de palen en de draden geplaatst. Ter vervolmaking is er ook nog een aansluiting naar de schuur van de Familie Maarse gemaakt.