Stichting Kerkepaden Beltrum

Kerkepaden Beltrum

Omdat men in voorgaande eeuwen vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen, vaak twee keer per dag en omdat bovendien veel rechtstreekse wegen niet bestonden, liep men binnendoor: over weilanden, langs slootjes, over bruggetjes, door bossen. Hierbij liep men noodgedwongen over de grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot netwerk van vele kerkepaden. Veel van deze oude kerkepaden zijn inmiddels verdwenen. Er werden meer katholieke kerken gebouwd. Ook werden de doorgaande wegen steeds beter begaanbaar. Met de ruilverkaveling in de jaren ’70 verdwenen de laatste kerkepaden, samen met vele houtwallen en drinkpoelen voor het vee. Daardoor raakten kerkepaden langzaam in de vergetelheid.

In vele gebieden in de Achterhoek zijn deze kerkepaden echter weer in ere hersteld, vaak door groepen vrijwilligers, zoals in Beltrum. waar men het Möllepad, Austepad, het Sonderspad of het Slingepad weer op de kaart zette. Na jaren plannen en voorbereiden opende Stichting Kerkepaden Beltrum in 2008 officieel haar 21 kilometer lange fiets- en wandelroute. Nu toeren fietsers en lopen wandelaars langs fraaie boerderijen, nieuwe natuurgebieden en bossen rondom Beltrum. Om de fietsroute nog aantrekkelijker te maken heeft men picknicktafels en bankjes geplaatst en drie kikkerpoelen laten graven. Langs de traject hangen 49 nestkastjes.

Foto homepage